Úvodní strana » Kácení stromů » Těžba dřeva

Těžba dřeva

Poskytujeme komplexní lesnické služby, které zahrnují plán těžby dřeva, zpracování dřeva, přepravu dřeva na místo určení až po prodej dřeva. A ani tím nekončíme. Zajišťujeme i následné úpravy lesa po těžbě. Zkušenosti s těžbou dřeva jsme z velké míry načerpali při způsobených kůrovcovou kalamitou, zejména v okolí Benešova a blízkém okolí. Těžbu dřeva obvykle provádíme ručně a přibližování pomocí traktoru Valtra A114 s vlekem Palms 10D.

Plán těžby dřeva

Veškerá úmyslná těžba dřeva je povinna řídit se lesním hospodářským plánem či osnovou, případně je nutné řídit se několika podmínkami. Pokud se jedná o vlastníka, který hospodaří bez plánů a osnov musí s těžbou souhlasit Odborný lesní hospodář

Jedná-li se o vlastníka, který hospodaří podle Lesního hospodářského plánu či převzaté Lesní hospodářské osnovy těží dřevo podle tohoto plánu. Plán je platný na určité období, přičemž na toto období plán udává, kolik dřeva celkem se může maximálně vytěžit. Připadá vám to složité? Naše firma se o veškeré plány či podmínky těžby dřeva postará. Šetřete svůj drahocenný čas!

Zpracování dřeva

Vytěženou dřevinu dopravíme na naší pilu, kde dřevo zpracováváme takovým způsobem, abychom z něj získali co nejvíce kvalitního řeziva. Důležité pro nás je neplýtvat dřevem, ani jinými (přírodními) materiály. Máme úctu k přírodě. Zpracování dřeva provádíme prostřednictvím profesionální pásové pily značky Wood-Mizer. Pořez provádíme na pásové kmenové pile, která umožňuje čistý a hladký řez, tj. do průměru maximálně 70 centimetrů a délky do 9 metrů.

Přeprava dřeva

Samozřejmostí je odborná přeprava dřeva na místo určení klientem, případně na naší pilu, kde vytěženou dřevinu dále zpracováváme (viz odstavec výše).