Úvodní strana » Řez stromů

Řez stromů

Stromy ve svém přirozeném prostředí řez nepotřebují, protože se nefunkčních větví zbavují samy (postupné odumírání, odlamování). To ovšem neplatí u stromů, které vysadil člověk. V kulturní krajině a ve městech je potřeba se o stromy starat. Řez stromů přitom patří k nejdůležitější činností v péči o vzrostlou stromovou zeleň.

Cílem řezu je zejména založení a výchova koruny do habitu daného druhu, péče o korunu vzrostlých stromů, tvarování stromů, zajištění provozní bezpečnosti stromů, podpora tvorby květů a plodů u některých druhů stromů, případně zmírnění negativních účinků po úpravě kořenového systému. Péči o vaše stromy obstará náš tým. Kontaktujte nás.

Typy jednotlivých řezů

1. Řezy zakládací 

 • Zapěstování koruny
 • Komparativní (srovnávací) řez se provádí při výsadbě stromu. Důležitost tohoto řezu spočívá ve vyrovnání objemu koruny a kořenového systému, jehož část je odebrána při dobývání ze školek. Dalším významem je zapěstování kvalitní koruny stromu.
 • Výchovný řez se provádí u mladých stromů. Cílem je vytvořit zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. Tím můžeme předejít nákladnějším a destruktivnějším řezům do stromu v budoucnosti.

2. Řezy udržovací 

 • Zdravotní řez slouží k odstranění suchých, nakažených, nemocných, křížících nebo jinak v budoucnu problematických větví. Tímto způsobem dosáhneme dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu i bezpečnosti.
 • Bezpečnostní řez představuje jednodušší variantu zdravotního řezu. Ze stromu odstraníme nebezpečné větvě a tím zajistíme aktuální provozní bezpečnost stromu.
 • Skupina redukčních lokálních řezů má za úkol upravit průjezdný nebo průchozí profil, redukovat koruny ve směru překážky (např. budova, světlo).
 • Odstranění výmladků 

3. Řezy stabilizační 

 • Obvodová redukce slouží k citlivému snížení výšky stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny a snížením těžiště stromu. U tohoto řezu je zásadní správné zhodnocení stromu a provedení řezu profesionálním stromolezcem se zkušenostmi.
 • Stabilizace sekundární koruny je také snížení koruny, ale u stromu, kde je z nějakého důvodu už vytvořená sekundární koruna. Jedná se o zásah na přerostlé nestabilní koruně stromu. Cílem tedy je stabilizace koruny.
 • Sesazovací řez představuje zásadní redukci koruny na kosterní větvení. Jedná se o destruktivní typ řezu, který můžeme provádět pouze u některých druhů. V případě, že na stromě provedeme sesazovací řez, je nutné poskytovat stromu pravidelnou péči.

4. Řezy tvarovací 

 • Řez na hlavu provádíme v pravidelných intervalech. Princip spočívá v tom, že výhony jsou sesazovány na zapěstované zduřeniny, tzv. na hlavy.
 • Řez na čípek
 • Řez živých plotů a stěn

Řez stromů nepodceňujte

Řez vždy znamená pro strom poranění, proto je důležité spolupracovat s odborníkem – arboristou, který dokáže nejlépe vyhodnotit, jestli je nutné strom řezat, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Je 
potřeba zohlednit požadovanou funkci stromu, jeho biologické potřeby, aktuální zdravotní stav a vitalitu stromu, provozní bezpečnost stromu, možné negativní následky řezu a v neposlední řadě je nutné postupovat dle platné legislativy.