Úvodní strana » Kácení stromů

Kácení stromů

Jsme certifikovaní arboristé působící v Praze a Středních Čechách

Naše hlavní služby

  1. Rizikové kácení stromů - V případě nutnosti kácení stromu, využíváme lezecké techniky, případně jeřáb nebo plošinu. Více se dočtete v sekci rizikové kácení stromu.
  2. Havarijní kácení stromů - Jestliže je strom v havarijním stavu, je nutné ho co nejdříve odborně a bezpečně zajistit. Zavolejte nám na telefonní číslo 722 434 186.

Proč svěřit kácení stromů profesionálům?

  • Kácení dřevin se řadí mezi rizikové práce. Z toho důvodu vyžaduje profesionální kácení dřevin odborné znalosti. Kromě toho je nezbytně nutné, aby firma disponovala vysoce kvalitní výbavou (od základního lezeckého vybavení až po těžkou techniku).
  • Pokud je strom ve špatném stavu, nebo pod ním není dostatečný prostor a není možné provádět řez větví přímo z koruny stromu, přicházejí na řadu mobilní plošiny nebo jeřáby. Věřte, že s obyčejným žebříkem si s tím neporadíte.
  • K úspěšnému a bezpečnému kácení stromů jsou zapotřebí profesionální zkušenosti a vybavení. Pouze tak je možné zaručit, že při kácení velkého, vzrostlého stromu nedojde ke škodám na majetku či dokonce na lidských životech. Z těchto důvodů je proto vždy lepší obrátit se na specializovanou firmu než riskovat kvůli několika ušetřeným stokorunám.
  • Kromě toho kácení větších stromů není možné provádět bez povolení. Podmínky pro kácení dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který vydává Ministerstvo životního prostředí. Jako laik sice můžete požádat o povolení pokácet dřeviny na svém pozemku, v mnoha případech je však vhodnější, pokud se nebudeme spoléhat na své vlastní síly, ale využijeme firmu zaměřující se na oblasti arboristiky a lesnických prací.

Doplňkové služby

Poskytujeme komplexní lesnické služby, které zahrnují:

  1. Plán těžby dřeva
  2. Zpracování dřeva
  3. Přeprava dřeva
  4. Prodej dřeva.

A ani tím nekončíme. Zajišťujeme i následné úpravy lesa po těžbě. Zkušenosti s těžbou dřeva jsme z velké míry načerpali při způsobených kůrovcovou kalamitou, zejména v okolí Benešova a blízkém okolí. Těžbu dřeva obvykle provádíme ručně a přibližování pomocí traktoru Valtra A114 s vlekem Palms 10D. Zjistěte více o těžbě dřeva!

Po pokácení stromu, zůstane na Vašem pozemku pařez, který v některých případech překáží, a proto je lepší jej odstranit. Zjistěte více o naší pařezové fréze!

Zkušený arborista vystaví odborný posudek

Služeb firem, které se specializují na profesionální kácení stromů, využívají nejen soukromé osoby, ale především se profesionální kácení dřevin provádí na veřejných prostranstvích, kde je majitelem stromů město nebo obec. Odborné kácení stromů se provádí na těžko přístupných místech, při riziku pádu vzrostlé dřeviny, při obnově zeleně či při likvidaci škod po živelných pohromách.

Pokud je zadavatelem kácení stromů veřejný subjekt, musí zajistit všechny náležitosti legislativy včetně odborného posudku dobré či špatné kondice dřevin určených ke kácení. Tuto analýzu provádí zkušený arborista a vystaví odborný posudek. Jako majitel pozemku, kde se nacházejí rizikové dřeviny, které chcete odstranit, musíte požádat o povolení příslušný odbor.

Zajistíme pokácení dřevin i jejich úplné odstranění

Jako odborná firma zajistíme nejen pokácení stromů, ale postaráme se i o jejich úplné odstranění. V praxi to vypadá tak, že odvezeme větve, dřevo, případně odstraníme pařez frézováním. Ve výsledku tedy zmizí celý strom včetně nepořádku kolem něj. Kromě úklidu kolem pokácené dřeviny nabízíme také její úplné odstranění nebo štěpkování. Provádíme také prořez stromů a úpravu keřů.

U stromů provádíme redukční řezy koruny, a to zejména tehdy, když byl zanedbaný výchovný řez, nebo se nepočítalo s tím, že strom doroste do značné výšky. Výchovné řezy provádíme i v rámci prevence. Odstraňujeme slabé, odumírající a poškozené větve a větve, které jsou napadené škůdci. Riziko mohou představovat například uschlé stromy, které jsou hrozbou pro kolemjdoucí, a proto je lepší jejich odstranění.