Úvodní strana » Péče o stromy

Péče o stromy

Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les. Pečujeme o dřeviny a stromy, což se ale netýká pouze kácení stromů, ale také prořezávání korun stromů a rizikového kácení stromů, přičemž nejčastěji nás zákazníci vyhledávají zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Kromě odborných znalostí, školení a certifikátů musí mít skutečně dobrý arborista také odvahu, zdravé sebevědomí a musí umět reálně odhadnout rizika. Pracujeme ve výškách s motorovou pilou, proto je důležité, aby byl náš tým dokonale sehraný. Jsme na sebe vzájemně závislí a každý z týmu přesně ví, co je náplní jeho práce. Například zatímco jeden z nás nahoře odřízne špalek, další ho jistí a jiní z týmu se postarají o spuštění dřeva. Pád dřeva je nutné řídit. Nemůžeme si dovolit nechat ho padat volným pádem. Mohlo by dojít ke zničení cesty, zábradlí či dokonce někomu dole ublížit.

Způsob a náplň naší práce

Obecně existují čtyři základní rozdělení arboristů a podle způsobu, jakým pracujeme, jestli v korunách stromů, na zemi nebo na plošině, se odvíjí i náplň naší práce.

Povolat nás můžete například v těchto případech: 

  1. Řez stromu - podle cíle a rozsahu stanovíme individuálně dle potřeby daného stromu jeho řez. Řezy stromů a keřů provádějí pozemní pracovník (provádí činnosti na dřevinách dostupných ze země nebo ze žebříku maximálně do výšky 5 m) , plošinář (při své práci se pohybuje na hydraulické plošině) nebo stromolezec (využívá stromolezeckou techniku).
  2. Rizikové kácení - V případě nutnosti kácení stromu, využíváme lezecké techniky, případně jeřáb nebo plošinu. Více se dočtete v sekci rizikové kácení stromu.
  3. Havarijní kácení - Jestliže je strom v havarijním stavu, je nutné ho co nejdříve odborně a bezpečně zajistit. Zavolejte nám na telefonní číslo 722 434 186.
  4. Frézování pařezů - Díky odbornému odstranění a likvidaci pařezů, kterou provádíme pařezovou frézou, bude na daném místě znovu růst zdravá tráva. 
  5. Vazby stromů - Vazby stromů provádíme na významně destabilizovaných jedincích za účelem prodloužení  jejich životnosti a zlepšení provozní bezpečnosti.
  6. Likvidace dendromasy - Likvidaci děláme pomocí štěpkovače, nebo odvozem.
  7. Hodnocení stromů/konzultace - Důležitou součástí našich služeb je poradenská činnost, kterou se zabývá náš konzultant. Poradenská činnost v rámci arboristiky zahrnuje analýzu široké škály faktorů při posouzení provozní bezpečnosti.

Co vše zahrnuje poradenská činnost konzultanta – arboristy? 

Součástí naší poradenské činnosti je provádění dendrologického průzkumu na základě komplexních znalostí anatomie a fyziologie dřevin. Náš konzultant vám navrhne pěstební opatření na jednotlivých dřevinách i v jejich skupinách.
Zdůvodní a navrhne speciální zásahy – například stabilizační řezy a další. Náplní práce našeho konzultanta je i ochrana dřevin při stavební činnosti, nebo oceňování dřevin rostoucích mimo les. Nebojte se nás kontaktovat. Konzultant na arboristiku vám vše vysvětlí bez zbytečně odborných pojmů a zodpoví všechny vaše dotazy.