Úvodní strana » Péče o stromy

Péče o stromy

Jsme certifikovaní arboristé působící v Praze a Středních Čechách

Naše hlavní služby

 1. Řez stromu - Podle cíle a rozsahu stanovíme individuálně dle potřeby daného stromu jeho řez.
 2. Rizikové kácení - V případě nutnosti kácení stromu, využíváme lezecké techniky, případně jeřáb nebo plošinu. Více se dočtete v sekci rizikové kácení stromu.
 3. Havarijní kácení - Jestliže je strom v havarijním stavu, je nutné ho co nejdříve odborně a bezpečně zajistit. Zavolejte nám na telefonní číslo 722 434 186.
 4. Frézování pařezů - Díky odbornému odstranění a likvidaci pařezů, kterou provádíme pařezovou frézou, bude na daném místě znovu růst zdravá tráva.
 5. Štěpkování - Po ořezu nebo kácení stromů zůstane na zahradě hromada větví. Nejefektivnější variantou je z těchto větví udělat tzv. „štěpku“, kterou lze využít v zahradě nebo pro energetické účely.

Doplňkové služby

 1. Vazby stromů - Vazby stromů provádíme na významně destabilizovaných jedincích za účelem prodloužení  jejich životnosti a zlepšení provozní bezpečnosti.
 2. Likvidace dendromasy - Likvidaci děláme pomocí štěpkovače, nebo odvozem.
 3. Hodnocení stromů / konzultace - Důležitou součástí našich služeb je poradenská činnost, kterou se zabývá náš konzultant. Poradenská činnost v rámci arboristiky zahrnuje analýzu široké škály faktorů při posouzení provozní bezpečnosti.

Kdo je arborista?

Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les. Pečujeme o dřeviny a stromy, což se ale netýká pouze kácení stromů, ale také prořezávání korun stromů a rizikového kácení stromů, přičemž nejčastěji nás zákazníci vyhledávají zejména pro speciální zásahy na dřevinách

Řezy stromů a keřů provádějí:

 • pozemní pracovník - provádí činnosti na dřevinách dostupných ze země nebo ze žebříku maximálně do výšky 5 m
 • plošinář - při své práci se pohybuje na hydraulické plošině
 • stromolezec - využívá stromolezeckou techniku

Kromě odborných znalostí, školení a certifikátů musí mít skutečně dobrý arborista také odvahu, zdravé sebevědomí a musí umět reálně odhadnout rizika.

Pracujeme ve výškách s motorovou pilou, proto je důležité, aby byl náš tým dokonale sehraný. Jsme na sebe vzájemně závislí a každý z týmu přesně ví, co je náplní jeho práce. Například zatímco jeden z nás nahoře odřízne špalek, další ho jistí a jiní z týmu se postarají o spuštění dřeva. Pád dřeva je nutné řídit. Nemůžeme si dovolit nechat ho padat volným pádem. Mohlo by dojít ke zničení cesty, zábradlí či dokonce někomu dole ublížit.

Co vše zahrnuje poradenská činnost arboristy? 

Součástí naší poradenské činnosti je provádění dendrologického průzkumu na základě komplexních znalostí anatomie a fyziologie dřevin. Náš konzultant vám navrhne pěstební opatření na jednotlivých dřevinách i v jejich skupinách.

Zdůvodní a navrhne speciální zásahy – například stabilizační řezy a další. Náplní práce našeho konzultanta je i ochrana dřevin při stavební činnosti, nebo oceňování dřevin rostoucích mimo les. Nebojte se nás kontaktovat.

Konzultant na arboristiku vám vše vysvětlí bez zbytečně odborných pojmů a zodpoví všechny vaše dotazy.